Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

BOL procestechniek

In het 4e kwartaal van 2018 waren er nog 21.000 openstaande vacatures in de industrie. Inmiddels zijn dat er 43.000. In geen enkele bedrijfstak is het tekort aan vakkrachten zo snel gestegen als in de industrie. In de industrie betreft het dan met name schaarste aan operators.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen pakt Litop de handschoen op om het tij te keren. Litop sponsort vanaf schooljaar 2020-2021 het lespakket van BOL procestechniek leerlingen. Litop betaalt de volledige e-learning kosten van BOL studenten voor ROC’s en AOC’s waarmee Litop een afspraak heeft op het gebied van leermiddelen BBL procestechniek.

Vanaf nu kun je als BOL procestechniek leerling dus GRATIS beschikken over moderne e-learning procestechniek leermiddelen. Dit wordt bovendien aangeboden in de opleidingsvorm van jouw ROC of AOC.

Bekijk hier gratis een demo. Enthousiast? Informeer bij jouw ROC of AOC of er al een samenwerking is met Litop. De kans is groot dat ook jij GRATIS over deze prachtige materialen kan beschikken!