Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

Brancheopleiding ontwikkelen

Indien u als branche uw stempel wilt drukken op reguliere MBO opleidingen kan Litop voor uw branche een brancheopleiding ontwikkelen. Deze brancheopleiding kan vervolgens deel uit maken van een landelijk erkende MBO opleiding.

Litop heeft voor de Vereniging Onafhankelijke Tank Opslag Bedrijven (VOTOB) een brancheopleiding ontwikkeld. Deze opleiding is als losstaande module te gebruiken maar ook als keuzedeel in een MBO procestechniekopleding.