Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

Certificeren van bedrijfsopleidingen

Soms is het noodzakelijk dat uw medewerkers een erkend certificaat halen. Bijvoorbeeld omdat uw klanten eisen dat uw medewerkers aantoonbaar zijn opgeleid voor het werk dat ze moeten doen of vanwege branche- of overheidseisen. Litop is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend als een gevalideerde exameninstelling.

Indien u zelf online en/of papieren lesmaterialen heeft ontwikkeld, kunt u die laten certificeren door Litop. Het is natuurlijk ook mogelijk dat we uw papieren trainingen omzetten in e-learning en onderbrengen in onze Talent Management Software.