Eerste procesoperators Luba Academy ontvangen diploma

Op vrijdag 8 december ontvingen 9 procesoperators hun diploma procesoperator A uit handen van Joep de Boer en Astrid Kruithof. Het betreft een erkend diploma op mbo2- niveau. De leerlingen hebben een leerwerktraject tot procesoperator gevolgd bij de Luba Academy, gefaciliteerd door Luba Uitzendbureau, in nauwe samenwerking met enkele opdrachtgevers.

Het traject bestond uit leren en werken tegelijk, waarbij de leerlingen vier dagen per week aan de slag gingen als procesoperator en 1 dag per week bij Plasthill BV en Apotex Nederland les kregen. De procesoperators blijven aan het werk bij hun huidige werkgevers.

De Luba Academy is gestart omdat er een groot tekort is aan technische mensen, zoals procesoperators. Het werven van ervaren procesoperators is zeer lastig, en een vergelijkbare opleiding wordt in de regio momenteel niet aangeboden. Door intern mensen op te leiden via een leerwerktraject voorziet Luba organisaties toch van instroom. Daarbij regelt Luba voor de werkgevers subsidiëring van het opleidingstraject, zodat deze kostenneutraal is én werft zij geschikte kandidaten.

In samenwerking met o.a. Apotex Nederland, Dusart Pharma en Plasthill BV is vorm gegeven aan de opleiding. Alle onderwerpen die het een wettelijk MBO 2 diploma procestechniek maken zijn onderdeel van de lesstof, aangevuld met onderwerpen die bedrijfsspecifiek zijn. Doordat de lessen op de werkplek hebben plaatsgevonden, was de theorie en praktijk goed te combineren. Tot slot maakte e-learning dat er goed zicht was op de inviduele stand van zaken van de leerlingen.

Pieter van Holstein, Manufacturing Manager, Apotex Nederland bv: “In de huidige krappe arbeidsmarkt is de Luba academy een goed voorbeeld van hoe succesvol de samenwerking tussen bedrijfsleven, opleidingsinstituut en uitzendorganisatie kan zijn met als resultaat 3 goed opgeleide procesoperators voor Apotex Nederland bv.”

De tweede klas is inmiddels gestart en begin 2018 staat de derde klas van deze regio op de planning. Meer informatie over mogelijkheden voor leerling of werkgever is via Luba Uitzendbureau verkrijgbaar.

Zie hier het artikel op de site van Luba.

Meer weten over onze opleidingen?