Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

EPT training

Doel van de EPT training

Een EPT training (Elektrische Pallet Truck) is bedoeld voor iedereen die voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden een EPT gebruikt. Dit kunnen magazijnmedewerkers zijn die er dagelijks mee werken, maar bijvoorbeeld ook operators, vrachtwagenchauffeurs of kantoorpersoneel dat af en toe materialen lost of laadt met een EPT.

Iedereen die Nederlands beheerst op het niveau 1F kan de opleiding volgen.

Inhoud van de EPT training

Tijdens de training leert men veilig omgaan met een EPT. Hierbij is aandacht voor mens, machine en de lading die men verplaatst. Men leert naast het veilig bedienen van de EPT ook zaken als beladingen stabiliteit, interne veiligheidsregels en een veilige werkomgeving.

De theorie wordt aangeboden in de vorm van e-learning en bevat de onderstaande content:
• De Arbo-wet
• Verantwoording
• Veiligheid voor het rijden
• Veiligheid tijdens het rijden
• Veiligheid nadat gereden is

Nadat de cursist is geslaagd voor zijn/haar theorie examen ontvangt de cursist een theoriecertificaat en de werkgever een praktijkbeoordelingsformulier. Met dit formulier kan de werkgever objectief vaststellen dat de cursist veilig met de EPT kan werken. Tezamen met het theoriecertificaat heeft de werkgever voldoende bewijs dat de cursist voldoende is opgeleid in het kader van de Arbo-wet.

Memotrainer

Het is algemeen bekend dat kennis snel wegzakt. De MemoTrainer zal aan de hand van de scores van de cursist bepalen welke onderwerpen deze cursist nog niet zo goed beheerst. Hier zal extra op getraind worden om zo de kennis naar het gewenste niveau te brengen.

Dankzij de MemoTrainer app voor iPhone en Android kan de cursist makkelijk zijn/haar kennis op peil houden of oefenen voor een examen. De MemoTrainer werkt uiteraard ook in iedere gangbare browser, zo blijft leren laagdrempelig en leuk.

Voortgang, examen en EPT certificering

Iedere module bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Na iedere vraag volgt een uitgebreide uitleg over het juiste antwoord. De cursist sluit de cursus EPT af met een theorie examen en een praktijkbeoordeling door zijn werkgever. Het EPT theorie examen maakt de cursist ook via internet. Als de cursist geslaagd is voor zijn/haar theorie ontvangt deze het EPT certificaat.

Cursusduur

De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 5 tot 7 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.

Prijzen

De kosten voor de online cursus EPT bedragen € 65,- (excl. BTW). Het (her)examen en het HACCP certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Direct nadat een cursist is geslaagd staat zijn certificaat online en is het beschikbaar.
Wilt u meerdere cursisten opleiden, dan kunt u een bepaald aantal licenties afnemen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal licenties dat u afneemt.
Aantal licenties. Kosten per licentie:
• 2 – 9 licenties € 62,50
• 10 – 24 licenties € 60,00
• 25 – 49 licenties € 57,50
• 50 licenties of meer € 55,00
• Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.
Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere account(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.

Meer informatie EPT training?

Wilt u meer informatie over onze EPT training, neem dan contact op met :

Huub van Strien, directeur
Telefoon: 06 – 21 19 60 19
E-mail: huub@litop.nl