Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

Technisch leidinggeven

Leidinggeven – een vak apart? De meeste technici doen het er gewoon bij – en dat kan beter!

Want leidinggeven is een vak apart en niet iets wat je vanzelf meekrijgt bij je technische opleiding. Technische scholen leiden elk jaar veel technici op met specialistische technische kennis. Maar omdat het vaak om ‘meewerkende voorman’ gaat, is technische kennis en vaardigheid maar een deel van het verhaal. Een technisch leidinggevende met een opleiding op niveau 3 of 4, dient meer in zijn mars te hebben dan alleen technische kennis. Hij moet anderen aan kunnen sturen. Hij moet invloed kunnen uitoefenen op afnemers en leveranciers, hij moet zaken kunnen regelen en situaties naar zijn hand kunnen zetten.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

Samen met een aantal bedrijven uit het gehele land hebben we deze opleiding ontwikkeld. Wij willen bij onze studenten stimuleren dat zij zich flexibel en creatief opstellen in het zoeken naar oplossingen voor onverwachte situaties. Dat zij kunnen regelen en organiseren en ook lastige beslissingen durven nemen. Dat vereist sociale en communicatieve vaardigheden en een gedisciplineerd en consequent optreden – dus ook daarin wordt geoefend.

Resultaat

Het resultaat is een meewerkend voorman / technisch leidinggevende die niet alleen technisch-inhoudelijk bekwaam en op de hoogte is, maar die ook als leidinggevende zijn mannetje staat. Die de kennis en vaardigheid bezit om verschillende leiderschapsstijlen te hanteren, die coacht en die een planning kan maken én aanhouden. Hij herkent commerciële kansen en handelt contacten met klanten soepel en adequaat af. Het is zijn werk om te zorgen voor een veilige, optimale werkomgeving waarin de doelstellingen van het bedrijf zo efficiënt mogelijk worden behaald. Hij weet zijn medewerkers gemotiveerd te houden, ook als de omstandigheden tegen zitten. Hij is verantwoordelijk voor de voortgang, kwaliteit en veiligheid van het werk. Hij legt verantwoording af over het budget, de productiviteit en de uren van zijn medewerkers.

Lesprogramma: didactische aanpak, docenten

Als docenten zetten wij vakbekwame professionals in, gepokt en gemazeld in het beroepsveld. Dat garandeert dat de lessen sterk praktijkgericht zullen zijn. We zullen gebruik maken van e-learning en filmpjes om de stof te illustreren en van rollenspellen en vaardigheidstrainingen om het geleerde in te oefenen. De middagen en avonden zullen dus erg interactief worden!

Lesprogramma: onderwerpen

De opleiding Technisch Leidinggevende schoolt de studenten in de praktijk van het leidinggeven op de werkplek. De volgende onderwerpen zullen daartoe aan de orde worden gesteld: leidinggeven, leiderschapsstijlen, communicatie, conflicthantering, werkplanning, begeleiding, samenwerking, werkoverleg, bewaken voortgang, kwaliteit, veiligheid, commercieel handelen, administratie, ict-vaardigheden, projectmatig werken.

Duur van de opleiding

Technisch Leidinggevende is een kop-opleiding van niveau 4 en duurt één schooljaar. De lessen worden gegeven op één dag in de week en wel op de middag/avond, dus van 14.00 tot 21.00 uur. De opleiding wordt indien gewenst incompany gegeven.

Toetsing en examinering

Aan het begin van de opleiding informeren we alle studenten precies op welke momenten toetsing en examinering zal plaatsvinden en over welke onderwerpen dit zal gaan.

Diplomering

Studenten die slagen voor het examen, krijgen het niveau 4-diploma ‘Technisch Leidinggevende’, onderdeel van het kwalificatiedossier ‘Leidinggeven op basis van vakmanschap’

Kosten

De prijs per persoon is afhankelijk van het aantal deelnemers. De opleiding kan worden verzorgd op uw bedrijf. De subsidie praktijkleren is van toepassing.
4 – € 8187
5 – € 6613
6 – € 5565
7 – € 4816
8 – € 4254
9 – € 3817
10 – € 3447
11 – € 3182
12 – € 2943
13 – € 2742
14 – € 2569
15 – € 2419