Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven; dat vraagt om investeringen. Om werkgevers daartoe aan te sporen ziet Litop dat er steeds meer subsidies beschikbaar komen om dit doel te bereiken.

Indien u een bedrijf heeft met maximaal 250 medewerkers zijn er zeer forse subsidies beschikbaar. Indien u hieraan voldoet en een opleidingswens heeft komen we graag bij u langs. Voorbeelden die subsidiabel zijn:

Aanvraagtijdvak: Voor een mkb-onderneming bestaan twee tijdvakken. Van 2 maart 12:00 uur tot uiterlijk 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 tot uiterlijk 30 september 17:00 uur.

Indien het subsidieplafond door het totaal aan aangevraagde subsidie wordt overschreden, volgt een door loting bepaalde volgorde. De keuze voor loting, neemt de druk op aanvragers weg om direct na het openen van het aanvraagtijdvak een aanvraag in te dienen. De loting voorkomt daarmee niet alleen stress bij aanvragers, maar ook overbelasting van Uitvoering van Beleid. De loting wordt na sluiting van het aanvraagtijdvak uitgevoerd door een notaris. De volgorde die door loting wordt vastgesteld, is bepalend voor de volgorde van afhandeling. De loting leidt niet tot een schifting van aanvragen die zijn ingeloot, maar alleen tot een volgorde voor afhandeling. De loting betreft alleen aanvragen die volledig (ontvankelijk) zijn.