• Nieuws
  • $
  • Litop ondersteunt het ‘Kopprogramma Olie & Gas’ in Suriname

Litop ondersteunt het ‘Kopprogramma Olie & Gas’ in Suriname

 

Huub, directeur innovatie bij Litop: “Afgelopen maand was ik op bezoek in het zonnige Suriname. Daar is voor de kust een heleboel olie gevonden. Litop helpt bij het opleiden van de offshore medewerkers die deze olie gaan winnen. Samen met alle betrokken partijen is er hard gewerkt om de opleiding een vliegende start te geven. Ik wens de eerste groep studenten heel veel succes met hun opleiding!”

 

In twee jaar tijd is er maar liefst vijf keer een aanzienlijke olievondst gedaan in Suriname. In 2025 kan met de winning begonnen worden. Dit zou de Surinaamse staatskas miljarden per jaar opleveren. Het streven is om Suriname zo optimaal mogelijk te laten profiteren van de olie-en gasopbrengsten. Zo wordt invulling gegeven aan de woorden van Eddy Jharap, de eerste werknemer en directeur van Staatsolie, namelijk: “vertrouwen in eigen kunnen”. Het is daarom van groot belang dat er in 2025 voldoende goed opgeleide vakkrachten zijn.

Litop is door de projectgroep ‘Kopprogramma Olie & Gas’ gevraagd om te helpen bij het opleiden van de toekomstige offshore medewerkers. Op 28 oktober is de opleiding ‘Olie & Gas’ aan het Natuur Technisch Instituut Suriname (NATIN) ceremonieel gestart. Een groep van dertig studenten is begonnen met dit achttien maanden durende programma. We hebben voor hen zowel online- als offline opleidingsmaterialen ontwikkeld. Docenten zijn getraind in het gebruik van dit materiaal en in het geven van praktijkinstructies op de werkvloer. Ze zijn ontzettend deskundig, bevlogen en positief kritisch.

Het praktijkgedeelte van de opleiding is erg belangrijk. In samenwerking met de oliemaatschappijen zijn alle materialen besteld om de praktijklokalen in te richten. Litop heeft daarnaast geadviseerd welke afgeschreven materialen uit het Surinaamse bedrijfsleven, zoals doorgezaagde appendages en pompen, kunnen worden gebruikt als opleidingsmateriaal. Om studenten breed en praktisch te scholen zijn afspraken gemaakt met het Surinaamse bedrijfsleven. We bezochten Surmac, Staatsolie, Pansa en de Fernandes bakkerij. We hebben bij een aantal van deze bedrijven virtual reality modules ontwikkeld, zodat studenten er gemakkelijk rond kunnen kijken. De bedrijven zijn terecht trots op hun bedrijfsactiviteiten en tonen zich enthousiast en betrokken om te investeren in toekomstig toptalent uit Suriname. De borging van de theorie naar de praktijk realiseren we met behulp van zogenaamde ‘training-on-the-job’-lijsten. Van alle theorieonderwerpen geven we aan of die kunnen worden aangeleerd in een praktijklokaal van NATIN, via virtual reality of tijdens een bedrijfsbezoek.

Fernandes bakkerij

Pansa Industries

Staatsolie

Het Olie & Gas Kopprogramma duurt anderhalf jaar en is opgedeeld in drie fasen van zes maanden. In de eerste fase wordt het vakkennisniveau van de cursisten naar internationale standaarden gebracht. In de tweede fase worden specifieke olie- en gasvakken verzorgd. Het programma wordt afgesloten met een stage. Het is de bedoeling dat het kopprogramma na drie jaar wordt geïntegreerd in het reguliere programma van het 4-jarige NATIN.