Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als onderwijsinstelling kunnen we te maken krijgen met leerlingen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom maakt onze instelling gebruik van de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle beroepskrachten wettelijk verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode beschrijft wat medewerkers van de school moeten doen bij vermoedens van geweld of mishandeling.

Om dit zorgvuldig te laten gebeuren, wordt gebruik gemaakt van een stappenplan:

· Stap 1: In kaart brengen van signalen (vaak door de leerkracht).
· Stap 2: Overleggen met een collega (vertrouwenspersoon, de intern begeleider en directie) en eventueel raadplegen van Veilig thuis.
· Stap 3: Gesprek met de betrokkene (altijd samen met een lid van het management).
· Stap 4: Wegen van de signalen van geweld of mishandeling.
· Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig thuis.

Uiteraard streven wij er naar dat elke stap besproken wordt met de ouder(s) / verzorger(s) van de leerling. Bij ernstige situaties is het echter ook mogelijk om hiervan, in het belang van de leerling, af te zien.

Geen meldplicht

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. Bij een meldplicht moet de professional zijn vermoeden van geweld of mishandeling melden bij andere instanties. Die verplichting bestaat niet bij een meldcode. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld of mishandeling wel of niet te melden, neemt de professional. Het stappenplan van de meldcode biedt hem of haar houvast bij die afweging.

Klik hier voor de volledige meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.