Procesoperator A opleiding in het Pools

Procesoperator A opleiding in het Pools

Nieuwe vakmensen die direct meedraaien in de productie

In de Food industry is er een groot tekort aan procesoperators. Bedrijven hebben moeite de huidige productie te realiseren. Groei in productie is ondanks voldoende machines en afzetvraag niet mogelijk. Uitzendbureau E&A zet zich in om dit tekort terug te dringen. Met goed opgeleide vakmensen die in de praktijk geschoold zijn. En daardoor in staat zijn direct volledig in de productie te werken.

Neem deel aan de opleiding tot procesoperator food

E&A werkt voor deze opleiding exclusief samen met Litop. Litop is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende onderwijsinstelling, gespecialiseerd in het opleiden van procesoperators.

E&A beschikt over een grote poule van Poolse flexkrachten. De meest talentvolle worden aangespoord om deel te nemen aan deze opleiding. Als foodbedrijf kunt u als praktijklocatie deelnemen. Dat is overigens geen verplichting. Ook zonder leslocatie kunt u zich aanmelden. Als deelnemer profiteert u altijd van de aanwas van nieuwe goed opgeleide procesoperators.

Als u een leslocatie ter beschikking stelt, maken de kandidaten kennis met uw bedrijf, maar ook met andere deelnemende bedrijven. U profiteert dan gelijk van de inzichten die ze bij u opdoen en bij andere bedrijven.

Een (Poolse) vaste medewerker begeleidt de kandidaten op uw werkvloer en zal de kennis van de kandidaten in praktijk toetsen. Daarnaast moet een proeve van bekwaamheid afgenomen worden. Deze neemt eenmalig 2 uur in beslag.

Schema Poolse operator opleiding

Meer informatie:

  • Huub van Strien: huub@litop.nl / 06 21 19 60 19
  • RenĂ© Esvelt: resvelt@eena.nl / 06 29 45 99 64