• Nieuws
  • $
  • Ontdek onze vernieuwde opleidingen

Ontdek onze vernieuwde opleidingen

 

Bij Litop verbeteren we onze materialen continu. Onder andere op basis van de waardevolle feedback die we van onze studenten krijgen. Dit jaar hebben de opleidingen een extra grote opfrisbeurt gekregen. We hebben zowel de lessen, leerwerkopdrachten (LWO’s) als examens aangepakt.

Lessen

De lessen zijn ge-update en aangevuld met actuele voorbeelden. Bij een groot aantal vragen is de beantwoording voorzien van een toelichting. Voornamelijk waar een (complexe) berekening moet worden uitgevoerd. We hebben al het beeldmateriaal geëvalueerd en waar nodig vernieuwd. Ook hebben we vele illustraties, animaties en 360-graden foto’s ontwikkeld. Dit zorgt ervoor dat de lesstof op een dynamische manier wordt overgebracht. Tot slot zijn er een aantal nieuwe lessen toegevoegd:

  • Duurzaam produceren
  • Circulaire economie
  • Energietransitie
  • Digitalisering, automatisering en robotisering
  • Engelse vaktermen op de werkvloer
 

LWO’s

De leerwerkopdrachten (LWO’s) zijn bedoeld om de vertaalslag van theorie naar praktijk te maken. Met dit in ons achterhoofd hebben we de LWO’s in een nieuw jasje gestoken. De LWO wordt aan het begin van het lesblok geïntroduceerd: dit is wat je moet kunnen en waar je naar toe werkt. Het bevat zowel algemene- als bedrijfsspecifieke onderwerpen. De bedrijfsspecifieke onderwerpen worden vooraf besproken met de klant. De student geeft aan welke onderwerpen hij beheerst, in welke onderwerpen hij zich nog verder moet verdiepen en welke onderwerpen niet van toepassing zijn op de werkvloer. De voortgang wordt eens in de week / twee weken besproken met de praktijkopleider. Zo gaan theorie en praktijk gelijk op. De docent licht de onderwerpen die niet van toepassing zijn uitgebreid toe en bespreekt de overige onderwerpen steekproefsgewijs. De praktijkopleider geeft als vanouds akkoord op de LWO.

 

Examens

De Proeve van Bekwaamheid (PvB) en observatie zijn aangevuld met de nieuwe onderwerpen: duurzaam produceren, circulaire economie, energietransitie en automatisering. De theorietoets ‘lezen van een Engelstalige handleiding’ is vervangen door een toetsing van kennis van relevante Engelstalige vaktermen.

Benieuwd?
Plan een demo in met Huub.