Privacy Statement

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy beleid Litop B.V.

Litop is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkende onderwijsinstelling, gespecialiseerd in het opleiden van operators in de maak-industrie.

Via onze website bieden we e-learning aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met werkgever, ROC of uitzendbureau.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 Telefonisch06 – 21196019
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur
 E-mailZie  contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming 
 PostLitop B.V., Lagebrugweg 10, 5759 PK Helenaveen

Gebruik van persoonsgegevens

Als je als onderwijsdeelnemer geregistreerd wordt en/of gebruik maakt van de e-learning via Litop B.V. laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder kun je zien welke persoonsgegevens wij gebruiken.

Persoonsgegevens

Als je bij Litop B.V. een BBL opleiding volgt waarbij Litop de diplomerende instelling is verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou:

 • BSN -nummer
 • voornamen (voluit) en volledige achternaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • email adres
 • bedrijfsnaam waar je werkzaam bent
 • de opleidingsnaam die je volgt
 • geslacht
 • IBAN
 • Opleidingsniveau
 • telefoonnummer

Voor alle overige opleidingen en trainingen verzamelen we alleen:

 • voornaam en volledige achternaam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • bedrijfsnaam waar je werkzaam bent
 • de opleidingsnaam die je volgt

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om jou de e-learning te laten volgen waarvoor je bent aangemeld door je werkgever of door jezelf.
 • om ervoor te zorgen dat je na je opleiding of training een diploma of certificaat krijgt met de wettelijk vereiste gegevens erop waaronder je geboortedatum en geboorteplaats.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische berichtjes met betrekking tot de opleiding die je volgt.
 • om je te informeren wanneer je een herhaling moet doen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens en studieresultaten alleen aan je werkgever en indien er een ROC of AOC bij betrokken is ook aan hen. In geval je een crebo-erkende opleiding volgt zijn wij wettelijk verplicht je gegevens en studieresultaten aan  DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van OCW) te verstrekken.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij maken geen gebruik van cookies in de e-learning omgeving.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens 7 jaar bewaren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren op basis van archiefwettelijke verplichtingen van het Ministerie van OCW.

Websites van derden

Wij maken gebruik van een hostingprovider voor het e-learning platform. Deze verklaring is ook van toepassing op hen omdat we dat in een verwerkingsovereenkomst hebben vastgelegd.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend door jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers worden aangemeld voor de e-learning van Litop.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Litop B.V. via de volgende gegevens:

 Telefonisch06 – 21196019
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17:00 uur
 E-mailZie  contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming 
 PostLitop B.V., Lagebrugweg 10, 5759 PK Helenaveen

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de  ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 21 april 2018.