Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

Bedrijfsopleiding

Litop helpt bedrijven met het efficiënt inwerken van nieuwe mensen en het bijscholen van mensen die er al werkzaam zijn. Onze systematiek is zeer geschikt voor het opleiden van mensen met een taalprobleem. Voor enkele uitzendbureaus heeft Litop inmiddels inwerkprogramma’s gemaakt om de introductieperiode bij hun klanten te verkorten.

Een bedrijfsopleiding van Litop verdient zich snel terug. De instructietijd neemt significant af en het borgen van de instructieresultaten juist toe. Door de instructieresultaten te analyseren kunt u gericht uw proces verbeteren en bij (klant)audits aantonen dat uw mensen opgeleid zijn voor het werk dat ze moeten doen.

Litop kan een bedrijfsopleiding tegen lage kosten in diverse talen opleveren.

Voorbeelden waarbij u kunt denken aan een bedrijfsopleiding

 • Nieuwe medewerkers snel en grondig inwerken voor het werk dat ze moeten doen
 • Medewerkers aantoonbaar opleiden op hun werkplek vanwege klanteisen
 • Efficiency vergroten in de fabriek (minder stilstanden, beter prestatie machines en minder kwaliteitsproblemen)
 • Medewerkers een nieuwe werkwijze bijbrengen of inwerken op nieuwe machines

Voordelen bedrijfsopleiding Litop

 • Leerlingen kunnen in eigen tempo en eigen tijd studeren
 • Veel minder belastend voor praktijkbegeleiders. Uw beste instructeur doet eenmalig zijn verhaal in een heldere instructiefilm. De kandidaat kan het zo vaak bekijken als hij/zij wil
 • Uw leerlingen zijn aantoonbaar getraind en getoetst
 • Leerlingen leren ook om zelf informatie op te zoeken op internet
 • Een uniek leerlingvolgsysteem dat u kunt gebruiken bij (klant)audits
 • We maken gebruik van onze MemoTrainer.
 • Lesmaterialen zijn door u eenvoudig actueel te houden

Opleidingsadvies

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Bedrijven vernieuwen regelmatig hun machines maar niet hun operators. Dit leidt tot complexe vraagstukken. Welke competenties hebben onze procesoperators straks nodig? Welke kennis hebben onze procesoperators nu? Wie zijn er wel en niet opleidbaar? Tot welk niveau moeten we onze procesoperators opleiden? Wat is de beste manier om dit te doen?

John Bode en Huub van Strien hebben samen ruim 30 jaar ervaring om u met dit soort vraagstukken te helpen.

Een leven lang leren

Litop heeft objectieve instrumenten om operators te testen op hun kennis, vaardigheden en gedrag. Ook kunnen we vaststellen tot welk niveau of functie procesoperators opleidbaar zijn. Met deze instrumenten helpen we bedrijven met het inrichten van een leven lang leren, het aannemen van procesoperators of het herplaatsen van procesoperators na een reorganisatie.

Theorietoetsing

Met behulp van onze online toetsingsbank kunnen we snel iedere gewenste theorietoets opleveren. Dit kunnen maatwerktoetsen zijn maar ook specifieke toetsen uit een operator opleiding.

De toetsen worden digitaal opgeleverd. U kunt de toetsen zelf (z)onder toezicht afnemen. De toetsuitslag is direct na afname bekend.

Praktijktoetsing

Met behulp van onze online toetsingsbank kunnen we snel iedere gewenste praktijktoets opleveren. Dit kunnen maatwerktoetsen zijn maar ook specifieke toetsen uit een procesoperator opleiding. Hiermee stellen we bijvoorbeeld vast hoe een procesoperator scoort ten opzichte van het kwalificatiedossier (proces- of mechanisch operator-A en B) of/en ten opzichte van zijn functieprofiel.

Wij kunnen de praktijktoetsen als product opleveren maar indien gewenst ook afnemen.