Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Inloggen E-learning  Login Projectmanagement

Branchecertificaat A en B

De eisen die het Ministerie van Onderwijs stelt aan Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan en Burgerschap worden steeds strenger. Operators die alleen de vakleer van een proces- of mechanisch operator A en B opleiding willen volgen ronden dat bij Litop af met het branchecertificaat procesoperator A of B.

In een later stadium kan alsnog het diploma worden behaald door de algemene vakken en keuzedelen te volgen.

Projectvideo

Branchecertificaat procesoperator A en B

Er is geen urennorm. De inhoud van de procesoperator A en B opleiding wordt afgestemd op de werkplek van de operator.

Branchecertificaat A    Branchecertificaat B

Kenmerken van de opleiding

 • Geen algemene vakken zoals rekenen, Engels, Nederlands en Loopbaan & Burgerschap.
 • Geen keuzedelen.
 • Intredetoets voor aanvang van de opleiding.
 • Kan geheel via afstandsleren met een docent op afstand. Geen minimale groepsgrootte.
 • Docent op afroep beschikbaar.
 • Leerlingen doen veel zelfstudie.
 • Leerlingen maken zelfstandig hun praktijkopdrachten.
 • Herkenbaar lesmateriaal in de vorm van e-learning.
 • We maken gebruik van onze MemoTrainer.
 • Praktijkbegeleiders spelen een belangrijke rol.
 • Subsidie praktijkleren is niet van toepassing.