Operator C – DIPLOMA

niveau 4

 

De Operator C werkt in zeer uiteenlopende sectoren en bedrijven. Dit betekent dat de context en de werksetting van de Operator C sterk kan variëren. Hij is werkzaam aan een geautomatiseerde procesgang, waarin onderdelen van het productieproces in meer of mindere mate zijn geïntegreerd. Hij werkt in een omgeving waar milieu- en (voedsel)veiligheid van wezenlijk belang zijn. Het risico voor zichzelf, zijn collega’s en voor de omgeving kan bijzonder groot zijn.

  • De Operator C is een specialist die zelfstandig en op flexibele wijze productieprocessen beheerst en eventueel coördineert.
  • De Operator C heeft projectmatige taken op het gebied van procesverbetering en productontwikkeling.
  • De Operator C is alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met gefundeerde verbetervoorstellen.
  • De Operator C overziet het totale productieproces.
  • De Operator C is verantwoordelijk voor het economisch, (voedsel)veilig en milieu-verantwoord laten verlopen van de werkzaamheden en de productie.
  • De Operator C begeleidt teamleden en/of derden, stuurt deze aan en fungeert als vraagbaak bij ontstane problemen.

Een operator C opleiding is een MBO niveau 4 opleiding. Deze duurt bij een normaal studietempo 1 jaar mits in bezit van B diploma.

Alle varianten maken gebruik van een e-learningsysteem waar je 24/7 gebruik van kunt maken en waarbij je onder elke e-learning pagina vragen kan stellen aan docent of medestudenten. Het systeem zorgt er ook voor dat jij en je begeleider gewaarschuwd worden wanneer je achter loopt.

+ +
Instromen
Theorie vakleer
i i
Algemene vakken
l l
Praktijk
v v
Examens
Extra kosten

Instromen

Starten is alleen mogelijk met een volwaardig diploma Operator B of aantoonbaar Operator B niveau.

Theorie vakleer

De theorie wordt aangeboden via e-learning en kun je volgen wanneer jij dat wilt. Als je een vraag hebt kun je die onder de betreffende e-learning pagina stellen en krijg je hulp van de docent.

De Operator C opleiding is een verdieping van de operator B opleiding. De Operator C opleiding bestaat uit 12 werkprocessen waarvan de meeste werkprocessen ook aan bod zijn geweest in de Operator B opleiding. Per werkproces gaan we echter dieper op de materie in dan bij de Operator B opleiding en werk je middels opdrachten aan je onderzoeksvaardigheden en opdrachten zoals bijvoorbeeld het maken van een massabalans, energiebalans, werkplekoptimalisatie en prestatiemanagement. Daarnaast maak je per werkproces een theorietoets. Om je voor te bereiden op die toetsen kun je gebruik maken van de memotrainer. Deze zorgt ervoor dat je regelmatig een toets moet maken met vragen waar je nog wat van kunt leren. De vakleer bestaat uit:

 • Bereidt productieproces voor
 • Bedient apparatuur
 • Bewaakt proceapparatuur
 • Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
 • Procesverbetering – methodes en techniek
 • Onderhoudt apparatuur
 • Bewaken en bijsturen geautomatiseerde processen
 • Verricht metingen
 • Begeleiden en aansturen medewerkers

Algemene vakken

Om je diploma te halen moet je voldoen aan de keuzedeelverplichting en de eisen voor de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & burgerschap. Voor Nederlands moet je aan het eind van je opleiding niveau 2F hebben behaald, voor Engels niveau B1 (voor de onderdelen lezen en luisteren) en niveau A2 (voor schrijven, spreken en gesprekken) en voor rekenen mbo rekenniveau 4. Voor Nederlands, Engels en rekenen maak je aan het begin van de opleiding een niveaubepalende toets. Voor de onderdelen waarop je nog onder niveau scoort, krijg je een op maat gemaakt lespakket. Naast Nederlands, Engels en rekenen moet je drie keuzedelen maken (het keuzedeel ‘Brede verbetermethoden en -technieken’ is verplicht) en een opdracht voor Loopbaan & burgerschap. Met een keuzedeel ga je jezelf verbreden of verdiepen in een bepaald onderwerp.

Praktijk

In de je opleiding staan een aantal lijsten met vaardigheden en kennisaspecten waarmee je aan je praktijkopleider laat zien dat jij alle operatortaken beheerst op jouw werkplek. Een docent van Litop checkt regelmatig of je die aspecten ook daadwerkelijk beheerst.

Je vertaalt de theorie naar de praktijk door het maken van 11 praktijkopdrachten. Deze opdrachten worden nagekeken door je praktijkopleider en daarna door je docent.

Tijdens je gehele opleiding werk je aan je onderzoeksvaardigheden en uiteindelijk rond je onder coaching van je praktijkopleider en een docent een afstudeerproject af middels een onderzoeksopdracht.

Examens

Nederlands, Engels en rekenen, 3 keuzedelen en de onderzoeksopdracht met eindgesprek en proeve van bekwaamheid en observatie beroepspraktijk op je bedrijf. De examens zijn bij de prijs van de opleiding inbegrepen.

Met behulp van een proeve van bekwaamheid wordt de opleiding afgesloten. De proeve van bekwaamheid duurt circa 1,5 uur en wordt afgenomen op je werkplek.

Extra kosten

 • Prijs herexamen Nederlands / Engels / rekenen / keuzedeel : € 100,-.
 • Prijs herexamen Proeve van bekwaamheid (geldt ook voor de keuzedelen die bestaan uit een PvB): € 400,-.
 • Verlenging met extra studiejaar: € 60,-.
 • Optioneel – Dagdeel docent op locatie (inclusief reiskosten): € 400,-.
 • Optioneel – Proeve van Bekwaamheid oefenen: € 350,-.

Onderstaand vragen we je een keuze te maken tussen BBL of derde leerweg.

Lees hier wat het verschil is.

Diploma BBL - Klassikaal

Je studeert in een klas. De startdatum is niet vrij te kiezen.

NStudieduur: 1 jaar mits in bezit van B diploma
NZelfstudie: 2-3 uur per week
NRegelmatig evaluaties met docent & praktijkopleider
NDocent geeft instructie op de werkvloer
N200 lesuren op een bedrijfslocatie
NToegang tot de e-learning
NExamen

De prijs van de opleiding hangt af van het aantal studenten.

Subsidie prakijkleren mogelijk

Diploma BBL - Individueel

Je kan beginnen wanneer jij dat wilt en bepaalt je eigen studietijden.

NStudieduur: 1 jaar mits in bezit van B diploma
NZelfstudie: 4-6 uur per week
N6 online evaluaties met docent & praktijkopleider
N6 online gesprekken praktijkvorderingen
NMogelijkheid tot les via TEAMS, 5 dagen per week
NToegang tot de e-learning
NExamen
€5200,- (excl. BTW)

Subsidie praktijkleren mogelijk

Diploma derde leerweg - Individueel

Je kan beginnen wanneer jij dat wilt en bepaalt je eigen studietijden.

NStudieduur: 1 jaar mits in bezit van B diploma
NZelfstudie: 4-6 uur per week
N2 online evaluaties met docent & praktijkopleider
N2 online gesprekken praktijkvorderingen
NToegang tot de e-learning
NExamen
€4100,- (excl. BTW)

Geen subsidie van toepassing

Inschrijven Operator C - Diploma

Leerweg*:

8 + 1 =