Huub   06 21 19 60 19   John   06 12 44 45 66  info@litop.nl  Login E-learning  Login Talentmanagement

Testen van operators

Taal- en rekentest

Deze test is uitermate geschikt om te kijken of uw medewerkers voldoende reken- en taalvaardig zijn om aan een bepaalde opleiding te beginnen.

Om het taal- en rekenniveau van studenten vast te kunnen stellen maken we bij Litop gebruik van toetsen op basis van de referentieniveaus 1F t/m 4F die door het Ministerie van Onderwijs worden gehanteerd bij de centrale examens. Basisoperators, operators A en operators B moeten uiteindelijk centraal examen doen op niveau 2F. Operators C moeten centraal examen doen op niveau 3F.

Klik hier voor informatie over de referentieniveaus.

De toetsen kunnen via de computer bij u op het bedrijf worden afgenomen. Het zijn zogenaamde adaptieve testen. De software reageert op het aantal goede of foute antwoorden. Afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven past de software het niveau van de vragen automatisch aan aan het niveau van persoon die getest wordt.

Als iemand een bepaald niveau laat zien schakelt de niveautest door naar een hoger niveau. Als iemand te veel moeite heeft met een niveau, schakelt de niveautest terug naar een lager niveau. Dit gebeurt net zo lang totdat is vastgesteld welk niveau iemand heeft voor een bepaalde vaardigheid.

Om de resultaten niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen tijdslimiet voor de test. Het onderdeel ‘luisteren’ wordt apart getest en duurt ongeveer 30-45 minuten. De onderdelen lezen, spelling, stijl en woordkennis zitten in één test die ongeveer anderhalf uur duurt. De rekentest duurt ongeveer een uur. Omdat de tests net zo lang doortoetsen totdat het taal- of rekenniveau is vastgesteld, duurt de test langer naarmate men hoger scoort.

De toetsen kunnen op uw eigen bedrijf onder toezicht afgenomen worden. Het bedrijf zorgt zelf voor een toezichthouder. Er is alleen een computer met internet nodig en een koptelefoon (of oortjes van de mobiele telefoon).

Prijs van de toetsen:

  • Nederlands lezen, spelling, stijl en woordkennis: € 60
  • Nederlands luisteren: € 50
  • Rekenen: € 50
  • Alle bovenstaande toetsen tezamen: € 120

Intredetoets

Deze test is uitermate geschikt om te kijken op welke operator opleiding uw medewerkers het beste kunnen instromen.

Klik hier voor informatie over de Litop intredetoets

Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC)

Middels een EVC procedure stellen we vast op welk niveau uw operator functioneert en wat hij nog moet doen om het diploma te behalen.

De EVC procedure bestaat uit een theorietoets en een assessment van twee uur. De gehele procedure neemt één dag in beslag. U ontvangt vervolgens een rapportage waarin staat welke onderdelen van een bepaald niveau uw medewerker beheerst en wat deze nog moet doen om tot het diploma te komen. Hiervoor adviseren wij de route volgens zelfstudie die u hier kunt bekijken.

De prijs van de EVC procedure inclusief rapportage is € 1100,-