Trainingen

Trainingen - vca vol

Alle trainingen van Litop zijn via e-learning op je telefoon, laptop of computer te volgen (Nederlands en rekenen, VCA Basis en VCA VOL, HACCP en de Elektrische Pallet Truck). Na afloop van een training ontvang je in dat geval direct een certificaat dat je zelf kunt downloaden.

Bij alle trainingen wordt gebruik gemaakt van de Memotrainer.

Meer informatie Memotrainer
Het is algemeen bekend dat kennis snel wegzakt. De MemoTrainer zal aan de hand van de scores van de cursist bepalen welke onderwerpen deze cursist nog niet zo goed beheerst. Hier zal extra op getraind worden om zo de kennis naar het gewenste niveau te brengen.

Dankzij de MemoTrainer app voor iPhone en Android kan de cursist makkelijk zijn/haar kennis op peil houden of oefenen voor een examen. De MemoTrainer werkt uiteraard ook in iedere gangbare browser, zo blijft leren laagdrempelig en leuk.

Voorschakeltraject Nederlands en/of rekenen

Voor wie?

Het voorschakeltraject Nederlands en/of rekenen is bedoeld voor:

 • Aspirant studenten bij wie het vermoeden bestaat dat het niveau van de Nederlandse taal en/of rekenen te mager is om op een goede manier de opleiding af te ronden.
 • Aspirant studenten bij wie uit de intredetoets blijkt dat het verstandig is om eerst het niveau van Nederlands en/of rekenen te verbeteren voordat ingestroomd kan worden in de opleiding.
 • Aspirant studenten die de taal voldoende machtig zijn om zelf een e-learning pakket te doorlopen. Het is dus niet geschikt voor mensen die nauwelijks het Nederlands beheersen. Die kunnen beter klassikale ondersteuning zoeken.

Onderwerpen

Taal- en rekentest
Om het taal- en rekenniveau van studenten vast te kunnen stellen maken we bij Litop gebruik van toetsen op basis van de referentieniveaus 1F t/m 4F die door het Ministerie van Onderwijs worden gehanteerd bij de centrale examens. Operators op niveau 1, 2 en 3 moeten uiteindelijk centraal examen doen op niveau 2F. Operators C moeten centraal examen doen op niveau 3F.

Klik hier voor informatie over de referentieniveaus.

De toetsen kunnen via de computer bij u op het bedrijf worden afgenomen. Het zijn zogenaamde adaptieve testen. De software reageert op het aantal goede of foute antwoorden. Afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven past de software het niveau van de vragen automatisch aan aan het niveau van persoon die getest wordt.

Als iemand een bepaald niveau laat zien schakelt de niveautest door naar een hoger niveau. Als iemand te veel moeite heeft met een niveau, schakelt de niveautest terug naar een lager niveau. Dit gebeurt net zo lang totdat is vastgesteld welk niveau iemand heeft voor een bepaalde vaardigheid.

Om de resultaten niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen tijdslimiet voor de test. Het onderdeel ‘luisteren’ wordt apart getest en duurt ongeveer 30-45 minuten. De onderdelen lezen, spelling, stijl en woordkennis zitten in één test die ongeveer anderhalf uur duurt. De rekentest duurt ongeveer een uur. Omdat de tests net zo lang doortoetsen totdat het taal- of rekenniveau is vastgesteld, duurt de test langer naarmate men hoger scoort.

De toetsen kunnen op uw eigen bedrijf onder toezicht afgenomen worden. Het bedrijf zorgt zelf voor een toezichthouder. Er is alleen een computer met internet nodig en een koptelefoon (of oortjes van de mobiele telefoon).

Online maatwerk oefenpakket Nederlands en/of rekenen
Het oefenpakket Nederlands en/of rekenen is een digitaal oefen- en toetsprogramma dat effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taal- of rekenvaardigheden. Studenten werken met het programma op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging en lees- en luistervaardigheid of rekenvaardigheden.
Als de eindtoets met goed gevolg wordt afgelegd, kan een certificaat worden gedownload.
Prijs

– Losse taal- of rekenniveautest (incl. toelichting resultaten) €70,-
– Online oefenpakket Nederlands of rekenen (licentie 12 maanden) €150,-
– Bij gelijke inkoop van de taalniveautest en het oefenpakket of de rekenniveautest en het oefenpakket €200,-

Tip: Bij het oefenpakket Nederlands kan een handboek met alle benodigde theorie overzichtelijk op een rij aangeschaft worden. Kosten ongeveer €30,- Dit boek is handig, maar niet verplicht (de uitleg is ook terug te vinden in het online oefenpakket).

VCA certificaat

Bij Litop kun je via e-learning je VCA Basis en VCA VOL theorie volgen. Je account blijft een jaar geldig en je kunt gedurende die periode onbeperkt vragen oefenen. De prijs is exclusief het examen waarvoor je zelf online bij PBNA moet inschrijven. Het voordeel is dat er veel examenmomenten zijn en dat het een landelijke dekking heeft zodat je nooit ver hoeft te reizen.

Voortgang en VCA certificering

Iedere les bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist of deze tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Nadat de cursist de lesstof heeft bestudeerd kan die zich inschrijven voor een VCA examen bij PBNA. Met 40 examenlocaties is er altijd een locatie dichtbij de woonplaats van de cursist.

Cursusduur
De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 8 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.
Meerdere cursisten opleiden
Wil je meerdere cursisten laten opleiden, dan kun je meerdere licenties bestellen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde licenties.
Kosten per licentie:

 • 2 – 9 licenties € 42,50
 • 10 – 24 licenties € 40,00
 • 25 – 49 licenties € 37,50
 • 50 licenties of meer € 35,00
 • Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.

Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere begeleidersaccount(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.

Gebruik dit aanmeldformulier als er meerdere leerlingen aangemeld moeten worden. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de VCA training te kunnen beginnen.

VCA Basis training

VCA Basis is een veiligheidsdiploma op het gebied van veilig en gezond werken. De VCA Basis staat voor VGM Checklist Aannemers Basisveiligheid. Met dit diploma toont iemand aan dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. U bent dan bekend met de Arbowet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen. 

Voor wie?
De VCA Basis, afgekort tot B-VCA, is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol.
Onderwerpen
De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen – oorzaak en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • De ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Prijs
De kosten voor de online cursus VCA Basis bedragen € 54,- (excl. BTW). De kosten van het examen zijn hierbij niet inbegrepen en bedraagt € 75,- (excl. BTW). Je kunt je hier aanmelden als je het VCA Basis certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de VCA training te kunnen beginnen.

VCA VOL training

VCA VOL is een veiligheidsdiploma op het gebied van veilig en gezond werken. In de opleiding wordt de cursist voorbereidt om veilig te kunnen werken in een risicovolle werkomgeving. Met het VCA VOL examen laat u zien dat u deze kennis beheerst. 

Voor wie?
De VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) cursus is bedoeld voor werknemers met een leidinggevende functie en ZZP’ers.
Onderwerpen
De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen – oorzaak en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • De ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Prijs
De kosten voor de online cursus VCA VOL bedragen € 54,- (excl. BTW). De kosten van het examen zijn hierbij niet inbegrepen en bedragen € 85,- (excl. BTW).

Je kunt je hier aanmelden als je het VCA VOL certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de VCA training te kunnen beginnen.

HACCP certificaat

De cursist leert in deze HACCP training die via e-learning word aangeboden wat de mogelijke gevaren zijn voor de voedselveiligheid en wat deze op de werkvloer moet doen om deze gevaren te voorkomen. We hebben HACCP in de talen Nederlands, Engels en Pools.

Voor wie?
De HACCP training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de bereiding, opslag en het transport van voedingsmiddelen. Iedereen die Nederlands beheerst op het niveau 1F kan de opleiding volgen.
Onderwerpen
De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 •  Voedselveilig werken
 • Onveilige voedingsmiddelen
 • Micro-organismen
 • Allergenen
 • HACCP
 • Persoonlijke hygiëne
 • Bedrijfshygiëne
Voortgang, examen en HACCP certificering
Iedere les bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist of deze tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Na iedere vraag volgt een uitgebreide uitleg over het juiste antwoord. De cursist sluit de cursus HACCP af met een examen. Het HACCP examen maakt de cursist ook via internet. Als de cursist geslaagd is ontvangt deze het HACCP certificaat.
Cursusduur
De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 3 tot 4 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.
Prijs
De kosten voor de online cursus HACCP bedragen € 54,- (excl. BTW). Het (her)examen en het HACCP certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Direct nadat een cursist is geslaagd staat zijn certificaat online en is het beschikbaar.

Je kunt je hier aanmelden als je het HACCP certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de HACCP training te kunnen beginnen.

Meerdere cursisten opleiden
Wil je meerdere cursisten laten opleiden, dan kun je meerdere licenties bestellen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde licenties.
Kosten per licentie:

 • 2 – 9 licenties € 52,50
 • 10 – 24 licenties € 50,00
 • 25 – 49 licenties € 47,50
 • 50 licenties of meer € 45,00
 • Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.

Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere begeleidersaccount(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.

Gebruik dit aanmeldformulier als er meerdere leerlingen aangemeld moeten worden. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de HACCP training te kunnen beginnen.

EPT training

Een EPT training (Elektrische Pallet Truck) is bedoeld voor iedereen die voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden een EPT gebruikt. Dit kunnen magazijnmedewerkers zijn die er dagelijks mee werken, maar bijvoorbeeld ook operators, vrachtwagenchauffeurs of kantoorpersoneel dat af en toe materialen lost of laadt met een EPT. Iedereen die Nederlands beheerst op het niveau 1F kan de theorie van deze training via e-learning volgen. De praktijk doe je op het bedrijf waar je werkt.

Onderwerpen
Tijdens de training leert men veilig omgaan met een EPT. Hierbij is aandacht voor mens, machine en de lading die men verplaatst. Men leert naast het veilig bedienen van de EPT ook zaken als beladingen stabiliteit, interne veiligheidsregels en een veilige werkomgeving.

De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 • De Arbo-wet
 • Verantwoording
 • Veiligheid voor het rijden
 • Veiligheid tijdens het rijden
 • Veiligheid nadat gereden is

Nadat de cursist is geslaagd voor zijn/haar theorie examen ontvangt de cursist een theoriecertificaat en de werkgever een praktijkbeoordelingsformulier. Met dit formulier kan de werkgever objectief vaststellen dat de cursist veilig met de EPT kan werken. Tezamen met het theoriecertificaat heeft de werkgever voldoende bewijs dat de cursist voldoende is opgeleid in het kader van de Arbo-wet.

Voortgang, examen en EPT certificering
Iedere module bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Na iedere vraag volgt een uitgebreide uitleg over het juiste antwoord. De cursist sluit de cursus EPT af met een theorie examen en een praktijkbeoordeling door zijn werkgever. Het EPT theorie examen maakt de cursist ook via internet. Als de cursist geslaagd is voor zijn/haar theorie ontvangt deze het EPT certificaat.
Cursusduur
De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 5 tot 7 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.
Prijs
De kosten voor de online cursus EPT bedragen € 65,- (excl. BTW). Het (her)examen en het EPT certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Direct nadat een cursist is geslaagd staat zijn certificaat online en is het beschikbaar.
Meerdere cursisten opleiden
Wil je meerdere cursisten laten opleiden, dan kun je meerdere licenties bestellen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde licenties.
Kosten per licentie:

 • 2 – 9 licenties € 62,50
 • 10 – 24 licenties € 60,00
 • 25 – 49 licenties € 57,50
 • 50 licenties of meer € 55,00
 • Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.

Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere begeleidersaccount(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.