Trainingen – Operational excellence voor leidinggevenden / VCA VOL / VCA Basis / HACCP / EPT

Trainingen - vca vol

Een aantal trainingen van Litop zijn via e-learning op je telefoon, laptop of computer te volgen. Na afloop van een training ontvang je in dat geval direct een certificaat dat je zelf kunt downloaden.

Bij alle trainingen wordt gebruik gemaakt van de Memotrainer.

Meer informatie Memotrainer
Het is algemeen bekend dat kennis snel wegzakt. De MemoTrainer zal aan de hand van de scores van de cursist bepalen welke onderwerpen deze cursist nog niet zo goed beheerst. Hier zal extra op getraind worden om zo de kennis naar het gewenste niveau te brengen.

Dankzij de MemoTrainer app voor iPhone en Android kan de cursist makkelijk zijn/haar kennis op peil houden of oefenen voor een examen. De MemoTrainer werkt uiteraard ook in iedere gangbare browser, zo blijft leren laagdrempelig en leuk.

Voorschakeltraject Nederlands en/of rekenen

Voor wie?

Het voorschakeltraject Nederlands en/of rekenen is bedoeld voor:

 • Aspirant studenten bij wie het vermoeden bestaat dat het niveau van de Nederlandse taal en/of rekenen te mager is om op een goede manier de opleiding af te ronden.
 • Aspirant studenten bij wie uit de intredetoets blijkt dat het verstandig is om eerst het niveau van Nederlands en/of rekenen te verbeteren voordat ingestroomd kan worden in de opleiding.

Onderwerpen

Taalniveautest en/of rekenniveautest
De taal- en rekenniveautest zijn zogenaamde adaptieve testen die gemaakt worden op de computer. Het programma reageert op het aantal goede of foute antwoorden. Afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven past het programma het niveau van de vragen automatisch aan aan het niveau van degene die getest wordt. Als hij op een bepaald niveau laat zien dat hij dat niveau beheerst, schakelt de niveautest door naar een hoger niveau. Als hij te veel moeite heeft met een bepaald niveau, schakelt de niveautest terug naar een lager niveau. Dit gebeurt net zo lang totdat is vastgesteld welk niveau hij heeft voor een bepaalde vaardigheid.
Online maatwerk oefenpakket Nederlands en/of rekenen
Het oefenpakket Nederlands en/of rekenen is een digitaal oefen- en toetsprogramma dat effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taal- of rekenvaardigheden. Studenten werken met het programma op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging en lees- en luistervaardigheid of rekenvaardigheden.
Als de eindtoets met goed gevolg wordt afgelegd, kan een certificaat worden gedownload.
Prijs

– Losse taal- of rekenniveautest (incl. toelichting resultaten) €70,-
– Online oefenpakket Nederlands of rekenen (licentie 12 maanden) €150,-
– Bij gelijke inkoop van de taalniveautest en het oefenpakket of de rekenniveautest en het oefenpakket €200,-

Tip: Bij het oefenpakket Nederlands kan een handboek met alle benodigde theorie overzichtelijk op een rij aangeschaft worden. Kosten ongeveer €30,- Dit boek is handig, maar niet verplicht (de uitleg is ook terug te vinden in het online oefenpakket).

VCA certificaat

Bij Litop kun je via e-learning je VCA Basis en VCA VOL theorie volgen. Je account blijft een jaar geldig en je kunt gedurende die periode onbeperkt vragen oefenen. De prijs is exclusief het examen waarvoor je zelf online bij PBNA moet inschrijven. Het voordeel is dat er veel examenmomenten zijn en dat het een landelijke dekking heeft zodat je nooit ver hoeft te reizen.

Voortgang en VCA certificering

Iedere les bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist of deze tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Nadat de cursist de lesstof heeft bestudeerd kan die zich inschrijven voor een VCA examen bij PBNA. Met 40 examenlocaties is er altijd een locatie dichtbij de woonplaats van de cursist.

Cursusduur
De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 8 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.
Meerdere cursisten opleiden
Wil je meerdere cursisten laten opleiden, dan kun je meerdere licenties bestellen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde licenties.
Kosten per licentie:

 • 2 – 9 licenties € 42,50
 • 10 – 24 licenties € 40,00
 • 25 – 49 licenties € 37,50
 • 50 licenties of meer € 35,00
 • Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.

Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere begeleidersaccount(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.

Gebruik dit aanmeldformulier als er meerdere leerlingen aangemeld moeten worden. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de VCA training te kunnen beginnen.

VCA Basis training

VCA Basis is een veiligheidsdiploma op het gebied van veilig en gezond werken. De VCA Basis staat voor VGM Checklist Aannemers Basisveiligheid. Met dit diploma toont iemand aan dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. U bent dan bekend met de Arbowet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen. 

Voor wie?
De VCA Basis, afgekort tot B-VCA, is bedoeld voor uitvoerende medewerkers zonder leidinggevende rol.
Onderwerpen
De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen – oorzaak en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit
 • De ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Prijs
De kosten voor de online cursus VCA Basis bedragen € 54,- (excl. BTW). De kosten van het examen zijn hierbij niet inbegrepen en bedraagt € 75,- (excl. BTW). Je kunt je hier aanmelden als je het VCA Basis certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de VCA training te kunnen beginnen.

VCA VOL training

VCA VOL is een veiligheidsdiploma op het gebied van veilig en gezond werken. In de opleiding wordt de cursist voorbereidt om veilig te kunnen werken in een risicovolle werkomgeving. Met het VCA VOL examen laat u zien dat u deze kennis beheerst. 

Voor wie?
De VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) cursus is bedoeld voor werknemers met een leidinggevende functie en ZZP’ers.
Onderwerpen
De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 • Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 • Gevaren, risico’s en preventie
 • Ongevallen – oorzaak en preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Rechten, plichten en overleg
 • Procedures, instructies en signalering
 • Voorbereiding op noodsituaties
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosie
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Elektriciteit en straling
 • De ergonomische werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
Prijs
De kosten voor de online cursus VCA VOL bedragen € 54,- (excl. BTW). De kosten van het examen zijn hierbij niet inbegrepen en bedragen € 85,- (excl. BTW).

Je kunt je hier aanmelden als je het VCA VOL certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de VCA training te kunnen beginnen.

HACCP certificaat

De cursist leert in deze HACCP training die via e-learning word aangeboden wat de mogelijke gevaren zijn voor de voedselveiligheid en wat deze op de werkvloer moet doen om deze gevaren te voorkomen. We hebben HACCP in de talen Nederlands, Engels en Pools.

Voor wie?
De HACCP training is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de bereiding, opslag en het transport van voedingsmiddelen. Iedereen die Nederlands beheerst op het niveau 1F kan de opleiding volgen.
Onderwerpen
De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 •  Voedselveilig werken
 • Onveilige voedingsmiddelen
 • Micro-organismen
 • Allergenen
 • HACCP
 • Persoonlijke hygiëne
 • Bedrijfshygiëne
Voortgang, examen en HACCP certificering
Iedere les bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist of deze tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Na iedere vraag volgt een uitgebreide uitleg over het juiste antwoord. De cursist sluit de cursus HACCP af met een examen. Het HACCP examen maakt de cursist ook via internet. Als de cursist geslaagd is ontvangt deze het HACCP certificaat.
Cursusduur
De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 3 tot 4 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.
Prijs
De kosten voor de online cursus HACCP bedragen € 54,- (excl. BTW). Het (her)examen en het HACCP certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Direct nadat een cursist is geslaagd staat zijn certificaat online en is het beschikbaar.

Je kunt je hier aanmelden als je het HACCP certificaat wilt halen. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de HACCP training te kunnen beginnen.

Meerdere cursisten opleiden
Wil je meerdere cursisten laten opleiden, dan kun je meerdere licenties bestellen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde licenties.
Kosten per licentie:

 • 2 – 9 licenties € 52,50
 • 10 – 24 licenties € 50,00
 • 25 – 49 licenties € 47,50
 • 50 licenties of meer € 45,00
 • Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.

Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere begeleidersaccount(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.

Gebruik dit aanmeldformulier als er meerdere leerlingen aangemeld moeten worden. Na je aanmelding ontvang je een factuur. Als die betaald is ontvang je een mail om aan de HACCP training te kunnen beginnen.

EPT training

Een EPT training (Elektrische Pallet Truck) is bedoeld voor iedereen die voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden een EPT gebruikt. Dit kunnen magazijnmedewerkers zijn die er dagelijks mee werken, maar bijvoorbeeld ook operators, vrachtwagenchauffeurs of kantoorpersoneel dat af en toe materialen lost of laadt met een EPT. Iedereen die Nederlands beheerst op het niveau 1F kan de theorie van deze training via e-learning volgen. De praktijk doe je op het bedrijf waar je werkt.

Onderwerpen
Tijdens de training leert men veilig omgaan met een EPT. Hierbij is aandacht voor mens, machine en de lading die men verplaatst. Men leert naast het veilig bedienen van de EPT ook zaken als beladingen stabiliteit, interne veiligheidsregels en een veilige werkomgeving.

De training wordt aangeboden als E-learning met de volgende onderwerpen:

 • De Arbo-wet
 • Verantwoording
 • Veiligheid voor het rijden
 • Veiligheid tijdens het rijden
 • Veiligheid nadat gereden is

Nadat de cursist is geslaagd voor zijn/haar theorie examen ontvangt de cursist een theoriecertificaat en de werkgever een praktijkbeoordelingsformulier. Met dit formulier kan de werkgever objectief vaststellen dat de cursist veilig met de EPT kan werken. Tezamen met het theoriecertificaat heeft de werkgever voldoende bewijs dat de cursist voldoende is opgeleid in het kader van de Arbo-wet.

Voortgang, examen en EPT certificering
Iedere module bevat een aantal toetsvragen. Zo weet de cursist tijdens het doorlopen van de les direct of hij/zij de lesstof kent. Na iedere vraag volgt een uitgebreide uitleg over het juiste antwoord. De cursist sluit de cursus EPT af met een theorie examen en een praktijkbeoordeling door zijn werkgever. Het EPT theorie examen maakt de cursist ook via internet. Als de cursist geslaagd is voor zijn/haar theorie ontvangt deze het EPT certificaat.
Cursusduur
De cursist heeft 1 jaar toegang tot de cursus. Een cursist doet gemiddeld 5 tot 7 uur over de cursus. De cursist kan de theorie in eigen tempo stap voor stap doornemen. De cursist ziet in één oogopslag welke hoofdstukken hij/zij al bestudeerd heeft en welke nog gedaan moeten worden.
Prijs
De kosten voor de online cursus EPT bedragen € 65,- (excl. BTW). Het (her)examen en het EPT certificaat zijn bij de prijs inbegrepen. Direct nadat een cursist is geslaagd staat zijn certificaat online en is het beschikbaar.
Meerdere cursisten opleiden
Wil je meerdere cursisten laten opleiden, dan kun je meerdere licenties bestellen. De kosten zijn afhankelijk van het aantal bestelde licenties.
Kosten per licentie:

 • 2 – 9 licenties € 62,50
 • 10 – 24 licenties € 60,00
 • 25 – 49 licenties € 57,50
 • 50 licenties of meer € 55,00
 • Vanaf 100 licenties maken we bovendien het lesmateriaal gratis bedrijfsspecifiek.

Bedrijven met meerdere cursisten krijgen gratis één of meerdere begeleidersaccount(s) om cursisten volgen en om bij audits de resultaten te kunnen presenteren.

Operational excellence voor leidinggevenden

Een leidinggevende in een verbeterende organisatie beschikt over kennis van Operational Excellence (OE), begrijpt het strategische doel ervan en kan basis tools zelf toepassen. Maar hij of zij heeft ook inzicht in de veranderingen die OE met zich meebrengen voor hemzelf en voor de mensen aan wie hij leiding geeft. Hij of zij weet wat werken met standaarden inhoudt en hoe je moet reageren op afwijkingen van die standaarden. De Leidinggevende kan de omgeving managen, motiveert medewerkers om verbeteringen aan te dragen en toe te passen. Ook kent hij het belang van het auditeren en faciliteren van verbeterinspanningen. Het borgen van de verandering komt hiermee daadwerkelijk tot stand. De ‘OE-Leidinggevende’ beschikt bovendien over kennis en skills om met weerstand om te gaan. Want verbeteren is altijd veranderen, en verandering leidt regelmatig tot weerstand.

Trainingsduur
De Open Training OE voor leidinggevenden beslaat 9 intensieve dagen. Deze dagen worden verspreid over 9 maanden gegeven.
Kosten
De totale investering (inclusief trainingsmateriaal en lunches) bedraagt € 4.550,- excl. BTW.
Programma

Leidinggevenden zijn praktisch ingestelde mensen. Daarom kenmerkt de training zich door een heel praktische insteek. Niet te veel theorie, maar vooral veel voorbeelden uit de praktijk. Voorbeelden die niet alleen door de trainers worden aangedragen, maar ook door de mede deelnemers. Leren van elkaar dus. De training staat open voor mensen uit verschillende bedrijven en tijdens de praktijkdagen gaan we daar ook daadwerkelijk naar toe.

Dag 1 – Overzicht Operational Excellence
– Kennismaken deelnemers en verwachtingen
– Introductie operational excellence
– Leiderschap en OE
– Commitment van deelnemer en leidinggevende
– 8-Velden model
– Single agenda

Dag 2 – Inzicht in jezelf
– Opvolging commitment
– Leiderschapspetten
– Leiderschapsstijlen
– Situationeel leidinggeven
– Secure base leiderschap
– Teamontwikkeling en eigenaarschap
– Veranderende rollen

Dag 3 – Deployment, Verliezen leren zien + individuele coach
– Verliezen zien en Value Stream Mapping
– Lean introductie
– Wat is coachend leiderschap
– Het stellen van vragen en luisteren om doelen te bereiken
– Emotionele intelligentie
– Starten met verbeterteams
– Sturen op proces i.p.v. resultaat (wat en hoe scheiden)
– KPI boom & contributiematrix

Dag 4 – Werken met standaarden/reageren op afwijkingen
– 5S
– Basis condities
– Fundament
– Rol model en right people

Dag 5 – prestatie management en verbeteren
– Prestatiemanagement + PBOB cirkel
– Infinity loop
– PDCA
– Feedback geven en ontvangen
– Omgang met weerstand
– Beïnvloeden + vertrouwen geven
– Coachgesprek (dare en care)

Dag 6 – Persoonlijk leiderschap
– 360 graden feedback
– Kernkwaliteiten
– Achterhalen beperkende overtuigingen
– Gedrag onder druk
– Persoonlijk ontwikkelplan

Dag 7 – Auditeren en faciliteren
– Wat is de rol van Assesments binnen Operational Excellence
– Wat is faciliteren en auditeren?
– Zelf assesment doen + gap vaststellen + plan

Dag 8 – Leider als teamcoach
– Team scan
– Doorbreken van circulaire patronen
– Motiveren van je team
– Teamcoaching
– Ontwikkelen van een leercultuur
– Ontwikkelen van jezelf als teamcoach (plan aanvullen op jezelf)

Dag 9 – Change management
– Team scan
– Doorbreken van circulaire patronen
– Motiveren van je team
– Teamcoaching
– Ontwikkelen van een leercultuur
– Ontwikkelen van jezelf als teamcoach (plan aanvullen op jezelf)

Startdatum
Nadat we 4 aanmeldingen hebben ontvangen gaat de training door. Na uw aanmelding word uw deelnemer ingedeeld in de eerst volgende training.