Voorschakeltraject nederlands
en/of rekenen

De voorschakeltrajecten zijn bedoeld om het niveau van Nederlands en rekenen te verbeteren, zodat een opleiding succesvol kan worden afgerond.

Voor wie
l l
Taal- en rekentest
Oefenpakket
Prijs

Voor wie?

Het voorschakeltraject Nederlands en/of rekenen is bedoeld voor:

  • Aspirant studenten bij wie het vermoeden bestaat dat het niveau van de Nederlandse taal en/of rekenen te mager is om op een goede manier de opleiding af te ronden.
  • Aspirant studenten bij wie uit de intredetoets blijkt dat het verstandig is om eerst het niveau van Nederlands en/of rekenen te verbeteren voordat ingestroomd kan worden in de opleiding.
  • Aspirant studenten die de taal voldoende machtig zijn om zelf een e-learning pakket te doorlopen. Het is dus niet geschikt voor mensen die nauwelijks het Nederlands beheersen. Die kunnen beter klassikale ondersteuning zoeken.

Taal- en rekentest

Om het taal- en rekenniveau van studenten vast te kunnen stellen maken we bij Litop gebruik van toetsen op basis van de referentieniveaus die door het Ministerie van Onderwijs worden gehanteerd bij de examens Nederlands en rekenen. Operator op niveau 1, 2 en 3 moeten uiteindelijk centraal examen Nederlands doen op niveau 2F en Operators C op niveau 3F. Voor rekenen gelden sinds augustus 2022 de ‘nieuwe rekenexamens’ met verschillende eisen voor mbo rekenniveau 2, mbo rekenniveau 3, en mbo rekenniveau 4. Voor niveau 1 geldt dat er voortgang aangetoond moet worden afgezet tegen mbo rekenniveau 2.

 

Klik hier voor informatie over de referentieniveaus.

De toetsen kunnen via de computer bij u op het bedrijf worden afgenomen. Het zijn zogenaamde adaptieve testen. De software reageert op het aantal goede of foute antwoorden. Afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven past de software het niveau van de vragen automatisch aan aan het niveau van persoon die getest wordt.

Als iemand een bepaald niveau laat zien schakelt de niveautest door naar een hoger niveau. Als iemand te veel moeite heeft met een niveau, schakelt de niveautest terug naar een lager niveau. Dit gebeurt net zo lang totdat is vastgesteld welk niveau iemand heeft voor een bepaalde vaardigheid.

Om de resultaten niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen tijdslimiet voor de test. Het onderdeel ‘luisteren’ wordt apart getest en duurt ongeveer 30-45 minuten. De onderdelen lezen, spelling, stijl en woordkennis zitten in één test die ongeveer anderhalf uur duurt. De rekentest duurt ongeveer een uur. Omdat de tests net zo lang doortoetsen totdat het taal- of rekenniveau is vastgesteld, duurt de test langer naarmate men hoger scoort.

De toetsen kunnen op uw eigen bedrijf onder toezicht afgenomen worden. Het bedrijf zorgt zelf voor een toezichthouder. Er is alleen een computer met internet nodig en een koptelefoon (of oortjes van de mobiele telefoon).

Online maatwerk oefenpakket Nederlands en/of rekenen

Het oefenpakket Nederlands en/of rekenen is een digitaal oefen- en toetsprogramma dat effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taal- of rekenvaardigheden. Studenten werken met het programma op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging en lees- en luistervaardigheid of rekenvaardigheden.
Als de eindtoets met goed gevolg wordt afgelegd, kan een certificaat worden gedownload.

Prijs

– Losse taal- of rekenniveautest (incl. toelichting resultaten) €70,-
– Online oefenpakket Nederlands of rekenen (licentie 12 maanden) €150,-
– Bij gelijke inkoop van de taalniveautest en het oefenpakket of de rekenniveautest en het oefenpakket €200,-

Tip: Bij het oefenpakket Nederlands kan een handboek met alle benodigde theorie overzichtelijk op een rij aangeschaft worden. Kosten ongeveer €30,- Dit boek is handig, maar niet verplicht (de uitleg is ook terug te vinden in het online oefenpakket).

Inschrijven voorschakeltraject Nederlands en/of rekenen

Ik wil me inschrijven voor een voorschakeltraject:*

14 + 2 =