Wel of geen diploma?

 

Wel of geen diploma-eisen stellen? Een belangrijke vraag voor veel HR-managers. De druk is hoog, omdat er weinig technici beschikbaar zijn. Het lijkt daarom aantrekkelijk om bij het werven van procesoperators zo min mogelijk drempels op te werpen. Als je harde diploma-eisen stelt loop je immers de kans om goede kandidaten te missen. De keerzijde is dat je waarschijnlijk veel reacties krijgt waarmee je niets kunt. Dat maakt het een lastige keuze.

Vorig jaar hebben ruim 30.000 mensen het mbo verlaten zonder diploma. De reden: de banen liggen voor het oprapen. Vooral in de technieksector is momenteel krapte op de arbeidsmarkt. Veel werkgevers zijn al lang blij als er iemand solliciteert. Het UWV vroeg begin 2022 3.000 werkgevers naar de eisen die zij stellen aan werknemers. Ruim twee derde neemt mensen in dienst die niet volledig de juiste vakkennis, vaardigheden, ervaring of diploma’s hebben. In de industrie is dit zelfs 80 procent: het hoogste percentage van alle sectoren. “We moeten meer kijken naar vaardigheden en motivatie en minder naar specifieke ervaring en diploma’s” zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen.

Veel bedrijven hebben zelf de middelen om personeel op te leiden. De helft van de werkgevers laat huidige en toekomstige werknemers een opleiding, cursus of training volgen. Soms is een hele opleiding niet nodig, maar kan een extra certificaat al uitkomst bieden. Veel vaardigheden zijn daarnaast al doende te leren. Daarom nemen sommige werkgevers BBL-leerlingen aan. Deze komen in dienst en combineren leren met werken. Ook zijn scholen en bedrijven met elkaar in gesprek om studenten en vacatures direct met elkaar te matchen.

Onlangs heeft Litop een digitale marketingcampagne opgezet om op een slimme manier kandidaten te werven voor een leer-werktraject. De doelgroep kreeg een advertentie te zien met de vraag of zij wilden weten of ze geschikt waren als operator. Vervolgens kregen zij een korte capaciteitentest van 10 vragen voorgeschoteld. Alleen deelnemers met een voldoende score werden benaderd. De kwaliteit en motivatie van de kandidaten was hoog. Een andere mogelijkheid is het doen van een uitgebreidere intredetoets van 1,5 uur. Deze geeft snel inzicht op welk niveau iemand kan instromen.

Meer informatie over slim werven door middel van een capaciteitstest of intredetoets? 
Neem contact met ons op!