Werkgever

werkgever operators

Voor onderstaande dienstverleningen kunt u bij Litop terecht (klik voor meer informatie):

Leven lang ontwikkelen

Het kabinet wil dat iedereen zich verder ontwikkelt tijdens het werkende leven. Om MKB werkgevers (minder dan 250 medewerkers) daartoe aan te sporen heeft de overheid de SLIM regeling bedacht. MKB-werkgevers hebben vaak minder tijd, geld of kennis ter beschikking dan grotere bedrijven. Leren en ontwikkelen is echter ook binnen het MKB ontzettend belangrijk! Deze subsidieregeling geeft MKB ondernemers een mooie financiële impuls.

Grijp daarom nu uw kans en laat uw operators via Litop een landelijk erkend operator diploma halen.

Landelijk erkend operator diploma
 • Assistent procestechniek € 3095,- na aftrek van subsidie slechts € 395,-
 • A-Operator € 3295,- na aftrek van subsidie slechts € 595,-
 • B-Operator € 3495,- na aftrek van subsidie slechts € 795,-
Bedrijfsacademy
Ook het opzetten van een bedrijfsacademy is subsidiabel binnen deze regeling. Een kleine onderneming krijgt 80% subsidie en een middelgrote onderneming 60%. U moet minimaal voor € 5000,- aan kosten maken om voor subsidie in aanmerking te komen.
Stappenplan
 • Voordat u subsidie aanvraagt moet u eerst een account aanvragen via DEZE website.
 • Voor een mkb-onderneming bestaat in 2020 nog één tijdvak om de subsidie aan te vragen. Dat is van 1 september 09:00 tot uiterlijk 30 september 17:00 uur.
 • Uitgebreide uitleg kunt HIER vinden. Het maximale subsidiebedrag is € 24.999,- per tijdvak. Litop heeft een format gemaakt zodat u eenvoudig zelf de subsidie kan indienen. Indien gewenst komen wij langs om samen met u de subsidie aanvraag in te vullen.
Nadat de subsidie is toegekend
Stuur een mail naar info@litop.nl dat de subsidie is toegekend en wat u wilt bestellen. Wij zorgen er in het geval van een 3e leerweg opleiding voor dat binnen enkele dagen de intredetoets kan worden gemaakt.  In het geval van het opzetten van een bedrijfsopleiding nemen we snel contact op om de werkzaamheden in te plannen.
Interesse?
Indien u interesse heeft in de dienstverlening die Litop biedt in het kader van de SLIM regeling kunt u contact opnemen met:
Huub van Strien: mobiel 06 2119 6019
John Bode: mobiel 06 1244 4566

Testen van operators

Taal- en rekentest

Deze test is uitermate geschikt om te kijken of uw medewerkers voldoende reken- en taalvaardig zijn om aan een bepaalde opleiding te beginnen.

Meer informatie
Om het taal- en rekenniveau van studenten vast te kunnen stellen maken we bij Litop gebruik van toetsen op basis van de referentieniveaus 1F t/m 4F die door het Ministerie van Onderwijs worden gehanteerd bij de centrale examens. Operators op niveau 1, 2 en 3 moeten uiteindelijk centraal examen doen op niveau 2F. Operators C moeten centraal examen doen op niveau 3F.

Klik hier voor informatie over de referentieniveaus.

De toetsen kunnen via de computer bij u op het bedrijf worden afgenomen. Het zijn zogenaamde adaptieve testen. De software reageert op het aantal goede of foute antwoorden. Afhankelijk van de antwoorden die worden gegeven past de software het niveau van de vragen automatisch aan aan het niveau van persoon die getest wordt.

Als iemand een bepaald niveau laat zien schakelt de niveautest door naar een hoger niveau. Als iemand te veel moeite heeft met een niveau, schakelt de niveautest terug naar een lager niveau. Dit gebeurt net zo lang totdat is vastgesteld welk niveau iemand heeft voor een bepaalde vaardigheid.

Om de resultaten niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen tijdslimiet voor de test. Het onderdeel ‘luisteren’ wordt apart getest en duurt ongeveer 30-45 minuten. De onderdelen lezen, spelling, stijl en woordkennis zitten in één test die ongeveer anderhalf uur duurt. De rekentest duurt ongeveer een uur. Omdat de tests net zo lang doortoetsen totdat het taal- of rekenniveau is vastgesteld, duurt de test langer naarmate men hoger scoort.

De toetsen kunnen op uw eigen bedrijf onder toezicht afgenomen worden. Het bedrijf zorgt zelf voor een toezichthouder. Er is alleen een computer met internet nodig en een koptelefoon (of oortjes van de mobiele telefoon).

Prijs
 • Nederlands lezen, spelling, stijl en woordkennis: € 60
 • Nederlands luisteren: € 50
 • Rekenen: € 50
 • Alle bovenstaande toetsen tezamen: € 120

Intredetoets

Deze test is uitermate geschikt om te kijken op welke operator opleiding uw medewerkers het beste kunnen instromen.

Meer informatie
Als je bij Litop start met een operator opleiding (theoriecertificaat of een diploma) beginnen we met de intredetoets. Hiermee bepalen we op welk niveau je het beste kunt beginnen, zodat je in één jaar je diploma haalt. Deze toets duurt ongeveer 1 uur en kun je online maken. Het is belangrijk dat je begrijpt dat dit geen examen is maar een instrument om te voorkomen dat je in een opleiding terecht komt die je niet aan kunt. Enkele dagen nadat je de toets gemaakt hebt krijg je een rapport met de uitslag en een instroomadvies.
Prijs
De intredetoets kost € 95,-.

Erkenning van Eerder Verworven Competenties (EVC)

Middels een EVC procedure stellen we vast op welk niveau uw operator functioneert en wat hij nog moet doen om het diploma te behalen.

Meer informatie
De EVC procedure bestaat uit een theorietoets en een assessment van twee uur. De gehele procedure neemt één dag in beslag. U ontvangt vervolgens een rapportage waarin staat welke onderdelen van een bepaald niveau uw medewerker beheerst en wat deze nog moet doen om tot het diploma te komen.
Prijs
De prijs van de EVC procedure inclusief rapportage is € 1100,-

Onboarden van operators

Middels de Talent Management Software van Litop is het eenvoudig om nieuwe (flex)medewerkers een goed onboarding pakket aan te bieden dat ze doorlopen voordat ze bij uw bedrijf aan de slag gaan.

Meer informatie
Dus op het moment dat ze zich voor de eerste keer op het bedrijf melden hebben ze alle belangrijke trainingen al gehad en zijn daar bovendien voor gecertificeerd. Denk hierbij onder andere aan voedselveiligheid, food defense, huis- en hygiëneregels, veiligheid.

Het grote voordeel is dat dit uniform gebeurt en dat medewerkers direct aan de slag kunnen op hun eerste werkdag. Dit is dan ook de reden dan veel uitzendbureaus deze dienstverlening bij Litop inkopen. Het is mogelijk om de online bedrijfsacademy in uw eigen look en feel vorm te geven.

Functietraining operators

Het wordt steeds lastiger om ervaren operators te werven. Met een gedegen functietraining kunt u ervoor zorgen dat mensen die niet de gewenste diploma’s hebben toch veilig en optimaal hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Meer informatie
Na een onboarding programma kunnen nieuwe medewerkers doorstromen naar hun functietraining. Het is bovendien mogelijk die functietraining onderdeel te laten zijn van een landelijk erkende operator opleiding. Na afloop ontvangt de medewerker een certificaat waarop is aangegeven welke vrijstellingen iemand krijgt als men doorstroomt naar een operator opleiding.

Functietrainingen van Litop bevatten theorie en training on the job (TOJ) lijsten. De TOJ-lijsten zorgen ervoor dat de medewerker daadwerkelijk het geleerde in de praktijk kan brengen.

De standaard e-learning van Litop is eenvoudig bedrijfsspecifiek te maken. Omdat we een grote database hebben kunnen we tegen scherpe prijzen snel een mooie functietraining bouwen. Litop kan de standaard e-learning aanvullen met filmpjes en foto’s van uw bedrijf.

Operators opleiden

Diploma

Men kan bij Litop het operator diploma halen via zelfstudie of door middel van het volgen van klassikale lessen.

De inhoud van onze opleidingen voldoet aan de kwalificatiedossiers zoals beschreven op de website van het SBB. In de dossiers kunt u tot in detail zien wat een proces- of mechanisch operator na afloop moet kunnen en kennen.

Litop kan alles voor u regelen. Vanaf de aanvraag tot erkend leerbedrijf bij het SBB tot en met het aanvragen van subsidies en het overnemen van de praktijkbegeleiding.

Branche certificaat

Een procesoperator opleiding zonder de algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en Loopbaan en Burgerschap. Oftewel een branchecertificaat.

Eigen bedrijfsacademy

Litop heeft veel ervaring met het opzetten van bedrijfsacademy’s. Nieuwe medewerkers worden snel ingewerkt met een helder onboarding programma. De medewerkers die al in dienst zijn volgen functie- of machinetrainingen. Omdat Litop operators mag diplomeren is het mogelijk een doorlopende leerlijn op te zetten vanaf het onboarden tot aan het diplomeren van operators.

Meer informatie
Litop kiest bewust voor e-learning omdat daarmee het leerproces uitgebreid te volgen is. Daarnaast is het leuk voor uw medewerkers om herkenbare filmpjes van uw bedrijf te zien die gekoppeld zijn aan relevante theorie. Onze visie daarbij is, dat het belangrijk is, dat mensen de geleerde theorie kunnen toepassen in de praktijk. Dus naast e-learning ontwikkelen we ook altijd training on the job lijsten.

Door operators carrièrekansen te bieden kunt u ze beter boeien en binden. Daarnaast eisen steeds meer van uw klanten dat uw mensen gedegen en aantoonbaar zijn opgeleid. Met een druk op de knop in onze Talent Management Software kunt u dat eenvoudig bewijzen.

De ontwikkelkosten zijn laag omdat we gebruik maken van een database met meer dan 200 lestitels. Nadat u hieruit een selectie heeft gemaakt zijn deze eenvoudig bedrijfsspecifiek te maken door de algemene foto’s en filmpjes te vervangen door foto’s en filmpjes van uw bedrijf.

Het is ook mogelijk dat we uw papieren bedrijfsopleiding omzetten in een e-learning variant en indien gewenst verder uitbreiden met films en extra theorie. We kunnen uw bedrijfsopleiding ook certificeren.

Talent Management Software

Zoekt u software waarmee u eenvoudig:

 • sollicitanten kan testen;
 • contractors kan trainen en testen;
 • onboarding programma’s kan aanbieden;
 • functietrainingen kan aanbieden (automatisch ontdubbeling van trainingsactiviteiten bij promotie);
 • kan analyseren of personen, afdelingen of bedrijfsonderdelen voldoende getraind zijn;
 • volautomatisch uw medewerkers laat hercertificeren;
 • medewerkers eenvoudig kan inplannen voor trainingen;
 • alle certificaten van uw organisatie kan opslaan;
 • online de presentie van trainingen kan inzien;
 • volautomatisch de juiste personen informeert als medewerkers achter dreigen te gaan lopen met hun trainingen;
 • eenvoudig zelf e-learnings kan bouwen en distribueren.

Virtual Reality (VR) training

Bij Litop vinden we het belangrijk dat studenten de theorie in de praktijk kunnen brengen. Daarom hebben we een VR-fabriek gebouwd. Studenten kunnen daar onder andere componentenkennis opdoen en bijvoorbeeld een pomp starten.

Steeds meer klanten benaderen ons om betaalbaar hun eigen VR-training te laten ontwikkelen. Op die manier kunnen hun studenten bijvoorbeeld veilig een onderdeel uitwisselen of een handeling doen die in de praktijk gevaarlijk is.

Indien u een autocad tekening heeft kunnen wij razendsnel en betaalbaar een VR-training voor u bouwen.

De voordelen van VR-training.

 • Snel en gemakkelijk trainen in verschillende situaties.
 • Uiterst realistische beleving.
 • Geen verstoring van de dagelijkse praktijk.
 • Kostenbesparend.

Consultancy

Litop heeft in de loop der jaren een waardevol netwerk opgebouwd met specialisten. Indien u ondersteuning zoekt voor specifieke vraagstukken kan Litop u in contact brengen met deze specialisten. Indien gewenst werkt Litop samen met deze specialisten om onderdelen van hun dienstverlening in een procesoperator opleiding te integreren.

Klik HIER om door te linken naar onze partners.